Av JAN ARVE ØDEGÅRD

– Dette er andre året på rad at Direktoratet for naturforvaltning åpner for bjørnejakt her i fylket. Bakgrunnen er bjørneaktivitet i disse tre kommunene, og et ønske om å forhindre at bjørnen skal gjøre ytterligere skade på bufe, sier viltforvalter Ulf Lucasen i Møre og Romsdal fylke.

Lisensjegere

En av mange forutsetninger som jegerne må oppfylle for å skyte bjørn, dersom de skulle være så heldige å møte bamsen, er at de registrerer seg som lisensjegere. Det gjør man i dag svært så enkelt på internett ved å gå inn på Brønnøysundregisteret sine nettsider.

Fellingstillatelsen som direktoratet nå har utstedt, gjelder for ett dyr. Jakta kan startes allerede 1. september, og pågår fram til 15. oktober, men blir selvsagt avsluttet hvis dyret felles.

For storviltjegere er dette en anledning til å drive kombinasjonsjakt ettersom reinsjakta allerede er i full gang og pågår fram til midten av september. 10. september starter dessuten jakta på øvrig storvilt som elg og hjort.

Ikke til å spøke med

Dersom noen feller bjørn eller løser skudd mot bjørn, skal det straks meldes ifra om dette på særskilte varslingstelefoner som fylket har opprettet. Melding skal også gis til Statens naturoppsyn.

Blir det løst skudd, skal det merkes av i terrenget hvor det ble skutt ifra. Dersom det ikke lar seg gjøre å få oversikt over resultatet av skuddet fra avstand, skal man vente 30 minutter før man eventuelt går fram til stedet hvor dyret sto i skuddøyeblikket.

– En skadeskutt bjørn er nemlig ikke til å spøke med, formaner viltforvalteren.