Bilder fra Minnenes album uke 36

Her ser vi Surna Misjonskor - visstnok i 1942. Frå venstre Ola Austigard Sylte (fremst), Inge Ree, Anton Bergheim, Jon Marius Aasbø, Åsta Ree Bergheim (bak), dirigenten Knut Herrem, Harald Sæther (fremst), Nils Gulla (ståande ved trestammen), Johan Sæter, Marit Øye Nordvik (fremst), Ingebrigt Aasbø, Dagny Årnes, Anna Iversen Sæter (ståande), Magda Sæter, Sigrid Bjerkestrand, Arne Halle (ståande), Karen Bjerkestrand Ree, Fredrikke Moe Ree (fremst), Maria Sjøflot Brønstad, Kalla Skrøvseth (fremst), Bjørg Bjerkestrand Søbstad (bak) og Oddlaug Settem Svorken. Misjonskoret var eit vesentleg element i det kristelege arbeidet i nedre Surnadal i si tid - særleg knytt til aktivitetane ved Surna Bedehus. Lærar Knut Herrem (1904-1958) stod i spissen for dette og fleire kor i Surnadal. Han var også klokkar og organist og skreiv fleire gode melodiar. Som nær venn av Hans Hyldbakk komponerte han den første tonen til «Vårsøg» like etter at diktet vart til i 1940-åra. (Bøfjorden Historielag/Bernt Bøe)

Her ser vi Surna Misjonskor - visstnok i 1942. Frå venstre Ola Austigard Sylte (fremst), Inge Ree, Anton Bergheim, Jon Marius Aasbø, Åsta Ree Bergheim (bak), dirigenten Knut Herrem, Harald Sæther (fremst), Nils Gulla (ståande ved trestammen), Johan Sæter, Marit Øye Nordvik (fremst), Ingebrigt Aasbø, Dagny Årnes, Anna Iversen Sæter (ståande), Magda Sæter, Sigrid Bjerkestrand, Arne Halle (ståande), Karen Bjerkestrand Ree, Fredrikke Moe Ree (fremst), Maria Sjøflot Brønstad, Kalla Skrøvseth (fremst), Bjørg Bjerkestrand Søbstad (bak) og Oddlaug Settem Svorken. Misjonskoret var eit vesentleg element i det kristelege arbeidet i nedre Surnadal i si tid - særleg knytt til aktivitetane ved Surna Bedehus. Lærar Knut Herrem (1904-1958) stod i spissen for dette og fleire kor i Surnadal. Han var også klokkar og organist og skreiv fleire gode melodiar. Som nær venn av Hans Hyldbakk komponerte han den første tonen til «Vårsøg» like etter at diktet vart til i 1940-åra. (Bøfjorden Historielag/Bernt Bøe)

Artikkelen er over 11 år gammel
DEL

Artikkeltags