Fra 1. januar 2010 skal fylkene overta ansvaret for en rekke veier som i dag omtales i sekkeposten øvrige riksveier. Dette er i hovedsak de veiene som ikke er klassifisert som stamveier.

Statlig

Ordførerne langs den 107,9 kilometer lange veien fra Meldal til Halsa ønsker at riksvei 65 skal forbli et statlig ansvar, og har bedt om omklassifisering til interregional vei.

Mandag var Ivar Syrstad fra Meldal, John Ole Aspli fra Rindal og Ola Rognskog fra Halsa i Surnadal, derMons Otnes var vertskap.

Samstemt

– Vi ønsker et møte med regionvegsjefen for Midt-Norge i januar for å underbygge behovet, sier Otnes til Tidens Krav.

– I møtet mandag diskuterte vi hvilken strategi vi skal legge oss på.

De fire ordførerne er samstemte i at riksvei 65, med sin betydning, bør få en slik omklassifisering. Veien strekker seg over fylkesgrensa, og er i deres øyne viktig for bo- og arbeidsmarkedsregionen.