Barnevernet kritisert for lovbrudd – gikk til motangrep

Barnevernstjenesten i Kristiansund fikk i en tilsynsrapport kritikk fra Fylkesmannen for en rekke til dels alvorlige lovbrudd i en samværssak. Da gikk de til frontalangrep på tilsynsorganet.