– Vi vil ha fart på systemet som er så tregt, forteller «Sølvi», kvinnen som anonymt i Tidens Krav fortalte om seksuelt misbrukt, overgrep og omsorgssvikt ved det tidligere kommunale barnehjemmet på Tollåsenga.

Saken kom opp i bystyret 24. oktober i fjor, hvor daværende fungerende rådmann Helge Carlsen innstilte på en oppreisningsordning. Men politikerne valgte å utsette saken i påvente av en uttalelse fra kommuneadvokat Edvard t. Eide.

Utsatt

– Saken har blitt utsatt, utsatt og utsatt. Angivelig for at kommuneadvokaten skal få se saken. Men hvor lang tid tar det egentlig å se på noen papir. Informasjonsmengden er ikke så stor, sier «Jørgen», som også vokste opp på barnehjemmet ved Tollåsenga.

«Sølvi» og «Jørgen» vil være anonyme på grunn av sine familier, vi har derfor gitt dem fiktive navn.

– Det siste vi hørte var at saken skulle opp i slutten av denne måneden. Men vi har ikke noe tro på det fordi vi har blitt skuffet så mange ganger. Nå ønsker vi feedback fra kommunens administrasjon og politiske ledelse på hva som skjer, og når vi kan forvente en skikkelig behandling av saken vår. Det virker ikke å være så viktig for politikerne, men for oss er det kjempeviktig. Spesielt er vi interessert i å høre hvor ordføreren står, sier «Jørgen».

– I møte med meg og min daværende advokat, sa Dagfinn Ripnes at saken skulle bli løst i løpet av siste kvartal 2006. Men her venter vi ennå, sier «Sølvi».