SpareBank 1 Nordvest planlegger børsnotering

Styreleder Lars G. Backer (fra venstre), administrerende direktør Odd Einar Folland og finansdirektør Steinar Sogn i SpareBank 1 Nordvest konstaterer at banken igjen leverer et sterkt resultat. Nå ser de fram mot børsnotering i oktober.

Styreleder Lars G. Backer (fra venstre), administrerende direktør Odd Einar Folland og finansdirektør Steinar Sogn i SpareBank 1 Nordvest konstaterer at banken igjen leverer et sterkt resultat. Nå ser de fram mot børsnotering i oktober.

Artikkelen er over 3 år gammel

SpareBank 1 Nordvest leverer nok et godt konsernresultat på 112 millioner kroner etter første halvår. Nå er målet å ringe bjella på Oslo Børs 2. oktober.

DEL

SpareBank 1 Nordvest leverte sitt beste årsresultat noen gang i 2016. Administrerende direktør Odd Einar Folland beskriver resultatet etter første halvår i 2017 som en fin oppfølger. Nå er det neste steget børsnotering til høsten.

– Vi har god kontroll på driften, kostnadene er under kontroll, vi kjører prosjekter for å effektivisere driften i banken, vi jobber godt med portefølje og mislighold, tapene er kontrollerte og fortsatt lave, så hele rammeverket vårt er solid, sier Folland.

Veksten er ifølge Folland uventet høy med tanke på nedgangen i næringslivet det siste halvannet året.

– Det er veldig god resultatproduksjon i banken. 90,9 millioner er resultatet etter skatt for første halvår i år. Det er bedre enn i fjor, og vi er på god vei til å ta igjen 2016. Vi øker inntektene og har lavere kostnader enn før, sier finansdirektør Steinar Sogn i SpareBank 1 Nordvest.

Banken har hatt en kostnadsreduksjon på 5,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2016. Bakgrunnen er ifølge Sogn at de har hatt tøffe forbedringsprosesser og LEAN-prosesser internt.

– Når folk har sluttet eller gått av med pensjon har vi ikke nødvendigvis ikke erstattet årsverket, men heller sett på andre måter å jobbe på. Dette gjør alle banker, og det er mye snakk om digitalisering og andre måter å snakke med kunder på. Vi er i ferd med å bli så kostnadseffektive som vi kan, sier Sogn.

Folkeaksje

I begynnelsen av oktober planlegger SpareBank 1 Nordvest å notere egenkapitalbevisene til banken på Oslo Børs.

– Gjennom en børsnotering vil banken være bedre rustet for ytterligere vekst. Vi ser fram til at enda flere kan ta del i denne framtidige verdiskapningen når vi inviterer kunder, ansatte og andre engasjerte med som eiere, sier Folland.

Ambisjonen er at bankens egenkapitalbevis skal bli en folkeaksje for regionen.

– Hvermannsen skal få muligheten til å få sin eierandel i lokalbanken, og med god avkastning. Det er historisk sett vurdert som en trygg plassering, sier Folland.

– Det er større ansvar og byrder på lokalbankene, og da trenger vi muskler og vekstkapasitet framover for å kunne bidra til verdiskapninga og utviklinga i regionen vår. For oss er det enkleste verktøyet å gå ut i markedet og få med oss eiere på det, sier direktøren.

Ringe bjella

Banken gjennomførte en emisjon på 125 millioner høsten 2013. Nå skal det gjennomføres en ny emisjon.

– Tirsdag har bankens styre vedtatt at vi skal børsnoteres i oktober. Vi kjører en ny emisjon på mellom 110 og 120 millioner, hvorav 110 av maksimerte 120 allerede er garantert fra markedet, og da er 105 av de 110 fra lokalmarkedet. For oss er det en sterk bekreftelse på at banken fortsatt er ønsket til å ta del i verdiskapning og vekst i området vårt. Vi blir første selskap med juridisk adresse på Nordmøre til å bli notert på Oslo Børs. Det er jo litt stas, sier Folland.

Først skal den nye emisjonen på plass før børsnotering kan finne sted.

– Vi har tegningsperiode 11. til 22. september, og så skal styret etter planen beslutte tildeling 24. september. Så skal vi forhåpentligvis bjelle oss inn selv på Oslo Børs klokka 9 den 2. oktober, sier Folland.

Skal vokse og bidra

Ifølge styreleder Lars G. Backer er et ønske om vekst den store årsaken bak børsnoteringen.

– Vi skal fortsette å vokse i utlån, og under nye kapitalkrav er det nødvendig med mer penger.

Myndighetenes krav til kjernekapitaldekning økes til 14,4 prosent ved nyåret. SpareBank 1 Nordvest sitt interne krav er 15 prosent.

– Vi tror rollen til lokalbanken er viktigere enn den har vært på lenge, og med økte kapitalkrav fra finanstilsynet så er dette måten vi kan vokse på og bidra ytterligere, sier Backer.

Banken mener at steget ut på børs er naturlig, men også offensivt.

– Vi er opptatt av bankens rolle i samfunnet. Vi lever i pakt med det samfunnet vi er i. Vi kunne jo lent oss tilbake og hatt gode dager i prinsippet, men det ønsker vi ikke. Vi vil ha kapital slik at vi kan fortsette veksten. Vi vil gjerne stille opp for næringslivet og privatpersoner på det. De eierne som stiller med 110 millioner ser det, og den rolle som vi har, sier Sogn.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken