Trenger flere medeiere for å vokse videre

VOKSER: Administrerende direktør Allan Troelsen og Surnadal Sparebank opplever en formidabel vekst, og trenger derfor tilførsel av mer egenkapital. Det skal skje gjennom en emisjon på nyåret, der du inviteres til å bli medeier i den lokale sparebanken.

VOKSER: Administrerende direktør Allan Troelsen og Surnadal Sparebank opplever en formidabel vekst, og trenger derfor tilførsel av mer egenkapital. Det skal skje gjennom en emisjon på nyåret, der du inviteres til å bli medeier i den lokale sparebanken.

Artikkelen er over 2 år gammel

Eventyrlig vekst og utvikling samt strenge krav om egenkapital betyr at Surnadal Sparebank trenger mer kapital.

DEL

Det er svært gode tider for Surnadal Sparebank. Veksten er formidabel i både innskudd og utlån, overskuddene er historisk store og antall kunder vokser.

Men for å vokse videre fra dagens 15.000 kunder, trenger administrerende banksjef Allan Troelsen og hans bank tilførsel av mer kapital. Alternativet til videre utvikling er å bremse veksten. Med andre ord stagnasjon med færre ansatte og nedbygging. 

Ny runde

Det var aldri et alternativ for den ambisiøse lokalbanken med hovedsete i moderne bankbygg på Skei i Surnadal og lokalkontor i Kristiansund og Trondheim.

Derfor blir det på nyåret en ny runde med tegning av egenkapitalbevis.

– Dette er en meget god nyhet fra banken, som vi har arbeidet med lenge, sier Troelsen.

Surnadal Sparebank fikk ved første runde med egenkapitalbevis 332 nye eiere gjennom en emisjon på til sammen 56,5 millioner kroner i mai 2016. Emisjonen (forhøying av kapitalen) ble gjort for å møte strengere krav om egenkapital for bankene.

Allerede nå er det behov for ytterligere emisjon. Veksten til banken er rett og slett så stor og god at kravet til egenkapital som Finanstilsynet bestemmer, nærmer seg.

– Av den grunn er vi nødt til å foreta en ny emisjon. Vi ønsker å vokse videre for å utvikle bank og lokalsamfunn, sier en meget godt fornøyd Troelsen.

Garantert

Planlagt start på tegning av egenkapitalbevis er 23. februar. Det blir over samme mal som i 2016: Hvert bevis har en verdi på 105 kroner, og du må tegne minimum 100 av dem, altså gå inn som eier med minimum 10.500 kroner.

Styret i banken har satt nedre grense til 52,5 millioner kroner, noe 32 garantister allerede har sagt at de vil bidra med. Dersom det skulle skje at det ikke blir nok interesse fra de eksisterende eierne – som har fortrinnsrett til kjøp av nye kapitalbevis – eller nye medeiere, garanterer de 32 for beløpet på 52,5 millioner kroner.

– Det tok under en time mandag morgen å få garantien, interessen er formidabel, sier Troelsen, som altså ikke er redd for at emisjonen kommer til å bli gjennomført.

Tak

Taket på emisjonen er denne gang satt 78,75 millioner kroner. Utvidelsen av egenkapitalen vil bety at banken får et pusterom med tanke på myndighetens krav til egenkapital.

– Men det er ikke utenkelig at vi må ha en ny runde om noen år, sier Troelsen.

Avkastningen på egenkapitalbevisene har vært god, og utbyttet ble av styret satt til 6,3 prosent for 2016. Det blir minst like bra i 2017. Omsetningen av egenkapitalbevisene vil etter planen kunne skje via Mercury Market på Oslo Børs en gang i løpet av våren 2018.

Han og banken på Skei har veldig mye å glede seg over. Gjennom knallhardt arbeid, der ikke minst de mange flinke ansatte legger ned stor innsats, skårer banken veldig godt på omdømme.

– Mens de store bankene velger å bygge ned virksomheten rundt dette med personlig rådgiving, satser vi hardt på det å være gode på å være til stede og gi kundene personlig oppfølging. Kundene ønsker dette, sier Troelsen.

Store overskudd

Overskuddene de siste årene har vært slik:

2012: 26,6 millioner kroner.

2013: 33,1 millioner kroner.

2014: 40,1 millioner kroner.

2015: 40,7 millioner kroner.

2016: 44,3 millioner kroner.

2017 ligger enda bedre an. Per tredje kvartal lå det an til 42,2 millioner kroner, og med ytterligere pluss siste kvartal, kan banken nærme seg 50 millioner kroner som resultat for 2017.

- En av årsakene til de gode resultatene er at vi får stadig flere kunder. Vi tyner ikke marginene, da ville vi ikke ha vært konkurransedyktige, og ville raskt tapt markedet, sier Troelsen på spørsmål om hvor stort overskuddet kan bli før kundene bør føle at de betaler for mye for tjenestene i banken. 

Artikkeltags