Banken fikk rekordhalvår: – Skyldes god innsats fra alle ansatte

Avdelingsbanksjef Meier Brevik (fra venstre) og adm. banksjef Jonny Engdahl i Sunndal Sparebank.

Avdelingsbanksjef Meier Brevik (fra venstre) og adm. banksjef Jonny Engdahl i Sunndal Sparebank. Foto:

Sunndal Sparebank har oppnådd det beste halvårsresultatet noen gang.

DEL

I en pressemeldingen fra Sunndal Sparebank skriver de at banken har endt opp med et halvårsresultat, før skatt, på hele 27 millioner kroner.

Ifølge banken er dette det beste halvårsresultatet de har hatt. De har hatt en resultatframgang på hele 31 prosent, sammenliknet med samme periode i 2018, melder banken:

«Dette gir en annualisert egenkapitalavkastning på 10,6 prosent (9,1). Positive drivere til det historisk gode resultatet er sterk økning i andre driftsinntekter, god kostnadskontroll og ingen tap på utlån.»

Resultatet gir en egenkapitalavkastning på 10,6 prosent, og utgjør per egenkapitalbevis 4,80 kroner for perioden.

– Stor kundetilstrømming

Banken har økt utlånsvolumet til personkunder med 12,9 prosent til om lag 3,5 milliarder kroner siste tolv måneder. Utlån til næringskundene økte med 4,3 prosent til 0,74 milliarder kroner. Samlet økte utlånene med 11,3 prosent til 4,2 milliarder kroner.

– Den gode veksten skyldes godt posisjonerte produkter og god innsats fra alle ansatte i bankens virksomhetsområder, sier Jonny Engdahl, administrerende banksjef i Sunndal Sparebank.

– Vi opplever også fortsatt stor kundetilstrømning og høy kredittvekst i avdelingskontorene, sier avdelingsbanksjef Meier Brevik.

I pressemeldingen står det at Sunndal Sparebank vokser i øyeblikket med det dobbelte av den generelle utlånsveksten i Norge, som var 5,7 prosent ved utgangen av juni 2019.

Banken opplever fortsatt god tilgang på nye personkunder fra hele landet, men spesielt fra Møre og Romsdal. I tillegg er veksten god på bedriftskundesiden.

– Konkurransen om kundene er vedvarende hard, men samtidig gleder vi oss over at stadig flere velger oss som sin hovedbankforbindelse. Vår særegenhet, forretningsmodell og tilnærming til kundene foretrekkes av mange, både personkunder og bedriftskunder, sier Jonny Engdahl.

Hovedtall for perioden:

(Tall i 2018 i parantes)

  • Resultat før skatt 27,0 MNOK (20,6)
  • Egenkapitalavkastning 10,6 prosent (9,1)
  • Kostnadsprosent 45,5 prosent (50,3)
  • 12-måneders utlånsvekst inklusive Eika Boligkreditt 11,3 prosent (17,0)
  • 12-måneders innskuddsvekst 21,5 prosent (1,5)

Kilde: Sunndal Sparebank


Artikkeltags