Alle bankkunder må legitimere seg – hvis ikke sperres kontoen

– Dette er vi pålagt for å innfri krav fra myndighetene.