Jublet for veilysgaranti på Langnesveien

Beboerne langs Langnesveien slipper å gå i mørket særlig lenge.