Rånesveien må utbedres

Av

På grunn av trafikkfarlige forhold har medlemmer i Rånes velforening på eget initiativ startet rydding langs veien.