Etter orkanen i 1992 ble planene for skogen verdiløse. Nå haster det for flere nordmørskommuner å lage nye

Artikkelen er over 1 år gammel

Store mengder gran er hogstmoden i mange nordmørskommuner. Men gamle og utdaterte skogbruksplaner uten miljøregistrering gjør det umulig for skogeieren å levere tømmer på en enkel og kostnadsmessig måte. Nå skal skogen takseres.