– Vi gjør jobben, men staten skal ha inntektene

Av

Ordfører Ingrid Ovidie Rangønes i Averøy reagerer sterkt på forslaget om å innføre en grunnrentebeskatning for oppdrettsnæringen der pengene går til staten og ikke til kommunene.