Ordføreren svarer på spørsmål fra Averøy Høyre: - De tar feil

DEL

Averøy Høyre har stilt spørsmål til ordfører Ingrid Ovidie Rangønes om oppfølging av vedtak om kreftkoordinator, demenskoordinator, psykiatrisk sykepleier og folkehelsekoordinator/kulturkonsulent, logoped og MOT.

Partiet mener i sitt grunngitte spørsmål til dagens kommunestyremøtet at administrasjonen ikke har fulgt opp kommunestyrets vedtak da det ikke har kommet tilbakemeldinger til kommunestyret i 1. kvartal 2018.

Tidens Krav har fått tilsendt ordføreren svar, og Rangønes sier følgende:

– Averøy Høyre har selv vært med på å behandle saken de etterlyser svar på. Den 19.03.18, altså i 1. kvartal, ble sak 18/14 lagt fram som svar på bestillingen i budsjettvedtaket. Kommunestyrets gjorde enstemmige vedtak om å be formannskapet vurdere stillingene i lys av nye økonomiske forutsetninger i helhetlig budsjettprosess høsten 2018.

Stiller spørsmål om vedtak om stillinger i Averøy er fulgt opp 

Videre i vedtaket fra mars heter det at de støtter rådmannens prioriteringer av disse seks tiltakene i forhold til hverandre, og at 50 prosentstillingen som folkehelsekoordinator/kulturkonsulent arbeides med uavhengig av prioriteringslisten.

– Tiltakene ble også vurdert i arbeidet med tertialrapport og budsjettjustering i juni 2018, sammen med andre tiltak. Rådmann og kommunestyre fant ikke dekning for tiltakene her. Den prioriterte listen vil bli videreført i grunnlaget for budsjettarbeidet denne høsten, inkludert ønsket om 50 prosent folkehelsekoordinator/kulturkonsulent, svarer ordføreren.

Rangønes legger til at kommunestyrerepresentanter er i sin fulle rett til å stille spørsmål om vedtak har blitt fulgt opp. Samtidig er det viktig å minne om arbeidsgiveransvaret kommunestyret har. Når Averøy Høyre skriver at de mener administrasjonen ikke har fulgt opp kommunestyrets vedtak, er det direkte feil. All den tid saken ble behandlet 19.03.18. Høyre var selv til stede under behandlingen av saken.

– Det vil derfor være på sin plass at Averøy Høyre beklager dette utsagnet overfor administrasjonen.

Kommunestyret i Averøy samles mandag kveld.

Artikkeltags