Ingen fyllekjørere på Averøy

Artikkelen er over 2 år gammel

Full promillekontroll.

DEL

Politiet gjennomførte søndag formiddag en promillekontroll på fylkesvei 64 på Averøy. Dette melder politiet selv på sin Twitterkonto.

50 førere ble kontrollert, men lovens håndhevere behøvde ikke å løfte en finger - ingen reaksjoner fra politiets side.

Vi benytter anledningen til å minne alle på at de bør følge disse bilførerne på Averøy som eksempel: Rus og kjøretøy hører ikke sammen. Samtidig kan vi tilføye at Norge faktisk var det første landet som innførte fast promillegrense, dette skjedde i 1936.

Om du fører en motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet på mer enn 0,2 promille anses dette som promillekjøring, altså fyllekjøring. Vi siterer fra vegtrafikkloven § 22: Alkoholpåvirkning av motorvognfører:

«Ingen må føre eller forsøke å føre motorvogn når han er påvirket av alkohol (ikke edru) eller annet berusende eller bedøvende middel. Har han større alkoholkonsentrasjon i blodet enn 0,2 promille eller en alkoholmengde i kroppen som kan føre til så stor alkoholkonsentrasjon i blodet, eller større alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften enn 0,1 milligram per liter luft, regnes han i alle tilfeller for påvirket av alkohol (ikke edru) i forhold til bestemmelsene i denne lov. Villfarelse med hensyn til alkoholkonsentrasjonens størrelse fritar ikke for straff. Fører av motorvogn må ikke nyte alkohol eller ta annet berusende eller bedøvende middel i de første seks timer etter at han er ferdig med kjøringen, når han forstår eller må forstå at det kan bli politietterforskning på grunn av kjøringen. Dette forbudet gjelder likevel ikke etter at blodprøve eller utåndingsprøve er tatt, eller politiet har avgjort at slik prøve ikke skal tas».

Generell straff ved promillekjøring

Promille: 0,2-0,5‰. Bot: 1 ½ månedslønn Fengsel: Vanligvis ikke Inndragelse av førerkort: Vanligvis ikke (maks ett år)

Promille: 0,5-1,2‰ Bot: 1 ½ månedslønn Fengsel: Ubetinget/betinget fengsel (normalt betinget) Inndragelse: Minst ett år

Promille: Over 1,2‰ Bot: 1 ½ månedslønn Fengsel: Ubetinget fengsel (minst 21 dager) Inndragelse: Vanligvis 2-5 år

Artikkeltags