Plukket et halvt tonn plast i fjæra - bygget miljøskulptur

Plastkrabben skal være en påminnelse om de store mengdene plast som finnes i havet.