Landets første laksedoktor mener det er altfor mye oppdrettsfisk i sjøen

Visste du at ett oppdrettsanlegg har like mye fisk i merdene tilsvarende vekten av 110.000 lam på beite om høsten?