Kick off for Norskehavets mest spennende funn i 2018

Kristiansund Base i Averøy vil spille en viktig rolle når OMV nå skal bore avgrensingsbrønner på feltet Hades/Iris, det største funnet på norsk sokkel i fjor.