Stranda Prolog får miljøpris

Klaus Hoseth og Stranda Prolog viste også fram «HeliXiR» under oppdrettsmessa i Trondheim i august. Nå har selskapet også fått Miljøris fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Klaus Hoseth og Stranda Prolog viste også fram «HeliXiR» under oppdrettsmessa i Trondheim i august. Nå har selskapet også fått Miljøris fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Artikkelen er over 4 år gammel

Miljøutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune vedtok i går at Miljøprisen 2015 går til Stranda Prolog AS.

DEL

Averøy-verksemda får prisen for det store miljøprosjektet HeliXiR.

I grunngjevinga for prisen heiter det mellom anna:

Stranda Prolog AS har gjennom det store miljøprosjektet HeliXiR freista å finne metodar for betre fiskevelferd, redusert eller betre medikamentbruk, og samtidig klart å betre produktkvalitet og reduserte produksjonskostnader. Dette er eit viktig bidrag til å løyse sentrale utfordringar i havbruksnæringa, som er svært viktig for Møre og Romsdal.

Les også:

Stranda Prolog dobler omsetningen fra 2014 til 2015

- Jeg er veldig, veldig glad

Nyvinning kan gi innovasjonspris

Dette blir et laksehospital

Ny teknologi mot lakselus skal prøves ut 

Redserer medikamentbruk

Prosessen skal redusere medikamentbruk med 90-98 prosent, samstundes med at både lus og kjemiske stoffar kan samlast opp for å gje ein stor miljøgevinst. Systemet filtrerer alt avløpsvatn og kan óg lukkast for å hindre all utslipp. Metoden optimaliserer effekten av aktuelle medikament gjennom laupande kontroll av konsentrasjonsnivå og fisken si opphaldstid i badet. Resultatet skal vere ein rein fisk og minimal resistensoppbygging i lusepopulasjonen, samstundes som fiskevelferd blir ivareteke.

Miljøutvalet meiner at verksemda klart oppfyller retningslinjene for miljøprisen og er eit godt døme på å oppnå ei berekraftig utvikling innan næringsutvikling.

Prisen består av eit diplom, eit kunstverk utforma av ein kunstnar frå Møre og Romsdal og 15 000 kroner. Prisen blir delt ut under opninga av fylkestinget 7. desember 2015.

Artikkeltags