Massive protester hjalp ikke; Monica Mæland sa ja likevel til landbasert oppdrettsanlegg

Massive protester, advarsler og innsigelser til tross; i dag har statsråd Monica Mæland - ikke uventet - sagt ja til et stort landbasert fiskeoppdrett på Tøfta i Averøy ikke langt fra Stavneset fyr.