Averøy-rådmannen protesterte men ble ikke hørt

Averøy kommune «protesterte» 12. juni mot Miljødirektoratets vurdering av planene om landbasert oppdrett på Tøfta. Det hjalp lite da Klima- og miljødepartementet skulle uttale seg.