Engelen har fått ei Litus Lux-lykt

Den gamle fyrlykta på Engelen utenfor Sveggesundet er erstattet med ny fyrlykt med ledbelysning og solceller.