Vil bruke kommunestyresalen til vielser

Rådmannen vil bruke kommunestyresalen til borgerlige vielser i Averøy.

Rådmannen vil bruke kommunestyresalen til borgerlige vielser i Averøy.

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Fra nyttår får kommunene overført oppgaven med å ta imot brudepar som ønsker å gifte seg borgerlig. Lovendringen innebærer en lovfestet plikt for kommunene til å ha et tilbud om borgerlig vigsling.

Kommunestyret skal vurdere behovet og hvem som er egnet til å inneha oppgaven. Rådmann Knut Mostad i Averøy legger nå fram sin innstilling for de folkevalgte. Han går inn for at ham selv og assisterende rådmann oppnevnes som vigslere i tillegg til ordfører og varaordfører (som loven sier skal ha denne oppgaven).

– Det administrative ansvaret for ordningen delegeres til rådmannen, som skal tilrettelegge for at vielsene foregår innenfor verdige rammer, skriver Mostad i sin innstilling.

Det foreslås at seremoniene gjennomføres i kommunestyresalen.

– De som vil gifte seg borgerlig, må bestille tid hos servicekontoret. Mulige tidspunkt er alle virkedager mellom 12.00 og 15.30, unntatt lørdager. Tjenesten er gratis for kommunens innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Averøy, skriver rådmannen.

Det legges i rådmannens innstilling ikke opp til at vigsler kan gjennomføres andre steder enn kommunehuset.

– Dersom kommunestyret vedtar vigsler utenom arbeidstid og for brudefolk fra andre kommuner bør det utarbeides en egen gebyrsak på dette, sier Mostad.

Kommunen skal informere på hjemmesidene om kommunens vigselstilbud og om hva brudefolket må gjøre i forkant av ekteskapsinngåelsen.

Artikkeltags