Knut Mostad slutter 12. oktober

Knut Mostad fra Trøndelag slutter som rådmann i Averøy kommune og blir Kristiansund kommunes nye assisterende rådmann.

Knut Mostad fra Trøndelag slutter som rådmann i Averøy kommune og blir Kristiansund kommunes nye assisterende rådmann. Foto:

DEL

I juli ble det kjent at Averøy-rådmann Knust Mostad har fått stillingen som assisterende rådmann i Kristiansund.

Les saken her: Blir ny assisterende rådmann: – Jeg skal gjøre byen til en veltrimmet motor for et sterkt Nordmøre

Mostad sa dermed opp sin stilling i Averøy, og nå er det kjent at han fratrer 12. oktober 2018.

Dette kommer fram i sakspapirene til Averøy formannskap.

Averøy kommune starter nå prosessen med å finne ny rådmann. Stillingen er fast, og ikke på åremål. Dette ble endret for noen år siden.

Kommunen har for en tid tilbake satt ned et utviklingsutvalg som skal følge opp rådmannen med halvårlige utviklingssamtaler og fastsette rådmannens lønn under årlige forhandlinger. Utvalget består av ordfører Ingrid Rangønes, varaordfører Ann Kristin Sørvik og Roald Røsand fra opposisjonen. I saksdokumentene kommer det fram forslag om å bruke utvalget til å gjennomføre rekrutteringsprosessen. I tillegg skal det være med 2 hovedtillitsvalgte. Det er da naturlig at det er hovedtillitsvalgte fra de to største fagforeningene som deltar; Fagforbundet og Utdanningsforbundet.

Det er kommunestyret som fatter endelig vedtak om tilsetting av ny rådmann.

Det vurderes også om man skal bruke eksterne konsulenter i prosessen med å finne ny rådmann. Mange kommuner gjør dette. Det er flere grunner til dette. Blant annet gir dette profesjonalitet gjennom prosessen, en kan redusere risiko for feilansettelse og en kan få bistand til aktivt kandidat søk.

Ekstra kostnad knyttet konsulentbistand og annonsering har en antatt kostnad på rundt 250.000 kroner. Dette skal dekkes av vakante lønnsmidler og disposisjonsfond.

Artikkeltags