Vil ha større fart i bredbåndutbygging

– Satsingen på den digitale samferdselen går rett og slett i sneglefart. Det mener ordfører Ingrid Ovidie Rangønes i Averøy.