Vil øke kunnskapen om helse

Folks helse står på dagsorden til samfunnsengasjerte kvinner på Ekkilsøy tirsdag 5. november.