Fikk munnkurv etter uttalelser i Tidens Krav

– Fisken som skaper verdier for oppdrettsnæringen på store deler av kystenvår fortjener at utviklingen går mot mer bedre fiskevelferd og bedre helse, ikke det motsatte, sa veterinær og spesialist i fiskesykdommer, Aud Skrudland, under sitt foredrag tidligere i mars.

– Fisken som skaper verdier for oppdrettsnæringen på store deler av kystenvår fortjener at utviklingen går mot mer bedre fiskevelferd og bedre helse, ikke det motsatte, sa veterinær og spesialist i fiskesykdommer, Aud Skrudland, under sitt foredrag tidligere i mars.

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Veterinær og spesialinspektør i Mattilsynet Aud Skrudland, har fått passet påskrevet etter uttalelser hun gjorde i forbindelse med et foredrag hun holdt på Averøy, tidligere i mars.

Tidens Krav skrev en sak i forbindelse med foredraget, hvor hun blant annet ble sitert på:

«Det stimer 200.000 fisk rundt i hver merd. Når hvert anlegg har fra åtte til tolv merder til vanlig drift blir det utrolig mye fisk i sjøen. Hele næringen er blitt så enorm at potensialet for oppblomstring av smitte og sykdommer er blitt for stor, mener Skrudland.

[...]

– Havbruksfondet er vel et viktig bidrag for å tilbakeføre verdier til lokalsamfunnet, eller hva?

– Ja, det er positivt at lokalsamfunnet får noe tilbake, men jeg er ikke enig i at dette skal være koblet til vekst i næringen. Den biologiske grensen er per i dag nådd for lengst

Nå har Skrudland blitt ilagt munnkurv av Mattilsynets ledelse, skriver Klassekampen.

Les Tidens Kravs artikkel fra foredraget – i sin helhet – her:

«Skaper tvil»

«Ansatte i Mattilsynet omfattes av den samme grunn­leggende ytringsfriheten som enhver annen innbygger, men det er uheldig når medarbeidere i Mattilsynet gir uttalelser som kan skape tvil om hva som er Mattilsynets standpunkt. Det er viktig at det utad er tydelig hva Mattilsynet mener. Internt har vi behandlet denne saken i henhold til våre rutiner, for å sikre nettopp dette, skriver administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein, på e-post til Klassekampen.

I kjølvannet av Skrudlands uttalelser har det også kommet en rekke artikler på siden iLaks.no. Og det er her noe av forvirringen har oppstått, ifølge Klassekampen. Skrudlands kommenterer – i TKs artikkel – er gjort som landets første havbruksveterinær – ikke ansatt i Mattilsynet. Dette skillet skal ha forsvunnet i iLaks sine artikler.

Skrudland fikk støtte av Mattilsynets regiondirektør i Midt-Norge, Bjørn Røthe Knudtsen i etterkant av uttalelsene. Men verken Knudtsen eller Skrudland ønsker nå å uttale seg om saken, skriver Klassekampen.

Artikkeltags