Verdens største 21 metering; en liten ferskfiskrevolusjon på kjøl

24. november 2018, kl. 20:34

Den nye garn- og autolinebåten «Fay» fra Kristiansund er med sin bredde på ti meter og fem etasjer fra lasterom til rorhus «verdens største 21 metering». Rederne Ken Åke Grahn (51 prosent) og Leif Inge Karlsen (49 prosent) har fått et avansert og skreddersydd fiskefartøy, helt etter eget ønske. Fra årsskifte vil en liten ferskfiskrevolusjon på kjøl til om lag 80 millioner kroner kunne forsyne ferskfiskmarkedet med kvalitets- og prisnivå på øverste hylle. Foto: Roald Sevaldsen