Gasseksplosjon og brann da Skretting øvde

Gasseksplosjon, brann og flere skadde var scenarioet da Skretting øvde livredning og førstehjelp onsdag.