Innbygger sendte inn bekymringsmelding - mener skipsvraket står i fare for å kollapse

Av

Skipsvraket ved Atlanterhavsvegen blir sannsynligvis liggende.