Se direkte fra folkemøte om vindkraft

  Aure kommune inviterer til informasjonsmøte om den planlagte vindkraftutbyggingen på Skardsøya.

  DEL

  Aure kommunestyre har vedtatt at det skal gjennomføres folkeavstemning om vindkraftutbygging på Skardsøya samtidig med årets kommune- og fylkestingsvalg.

  Les mer her: Folkeavstemning om vindpark på Skardsøya ligger fast

  I den sammenheng inviterer kommunen nå til åpent informasjonsmøte. Den planlagte vindkraftutbyggingen i Aure skaper diskusjoner og spørsmål, og debatten har til tider vært opphetet.

  Tidens Krav har i flere artikler omtalt saken, og avisen har mottatt en rekke leserbrev om temaet.

  Aure kommune inviterer nå til folkemøte for å gi innbyggere og andre informasjon. Møtet holdes i Aure arena torsdag 29. august og starter klokken 19.00.

  På programmet står seniorrådgiver Jørgen Kocbach Bølling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som skal informere om den nasjonale rammen for vindkraft.

  Selskapet Njordr, som står bak planene på Skardsøya, er også til stede for å informere.

  Smølaordfører Roger Osen og varaordfører Jon Husdal i Åfjord kommune kommer for å snakke om sine erfaringer som vindkraftkommuner. Aureordfører Ingunn Golmen står også på talerlista.

  Før paneldebatten helt til slutt, der folk kan stille spørsmål, skal Folkeaksjon mot vindkraft i Aure holde innlegg.

  Het potet

  Næringssjef Ivar Torset skal være møteleder sammen med Bernt-Olav Simonsen. De håper at flest mulig møter opp for å få til et best mulig møte.

  – Er det noen som har spørsmål, men som ikke har mulighet til å komme, så er det bare å ta kontakt, så skal vi prøve å svare ut eller videreformidle eventuelle spørsmål. Vindkraftutbygging har blitt en het potet i kommunen vår, og det blir også en egen folkeavstemning for eller mot utbyggingsplanene på Skardsøya. Så her er det bare å møte opp, er oppfordringen fra Torset.


  Leserinnlegg:

  Vindbaroner på jakt

  Vindkraft – påstander og realiteter!

  «Den enes død – den andres brød»?

  Vindkraftverk på Skardsøya

  Hvorfor vindkraft (på Skardsøya)?

  Vindpark på Skarsøya

  Vindkraft generelt – og utbygging på Skardsøya i Aure spesielt!

  «Kva har du på hjertet Ove?»

  Tre spørsmål til kommunen om utbygginga av vindturbiner på Skardsøya

  Vindturbiner og habilitet: – Her er nok ordføreren på meget tynn is

  Panikk hos vindkraft-produsenter

  Svar til innlegg fra Olav Nygård

  Mytebasert energipolitikk

  Aure kommunestyre på tynn is

  Mytebasert energipolitikk

  Inviterer til folkemøte: Ordfører Ingunn Oldervik Golmen (til venstre) og varaordfører Hanne-Berit Brekken.

  Inviterer til folkemøte: Ordfører Ingunn Oldervik Golmen (til venstre) og varaordfører Hanne-Berit Brekken.


  Artikkeltags