Folkeavstemming om vindpark på Skardsøya ligger fast

Skardsøya vindkraftverk.

Skardsøya vindkraftverk. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

«Nei til vindkraftverk i Aure/Skardsøya» har tidligere fått innvilget sitt krav om folkeavstemning om Njordr sine planer om vindkraftverk på Skardsøya.

Deretter sendte de inn et nytt innbyggerinitiativ, der de krever at folkeavstemningen for eller mot vindkraftverk skal gjelde hele kommunen, og ikke bare Skardsøya.

Kommunestyret behandlet saken denne uken, og vedtok at det forrige vedtaket ligger fast. Det vil si at folkeavstemningen gjelder prosjektet på Skardsøya og ikke i resten av kommunen.

Ble nedstemt

Henning Torset (H) la fram forslag om at det gjennomføres folkeavstemning for eller imot vindkraft i hele Aure kommune, i forbindelse med kommunevalget 9/9-19. Resultatet blir rådgivende i forbindelse med konsesjonssøknaden fra Njordr, samt høringsuttalelse til «Rammeplan for Vindkraft i Norge» fra NVE. Det gis mulighet for å avgi forhåndsstemme på lik linje som til kommunevalget.

Forslaget fra Torset falt med 18 mot én stemme.

Hanne Berit Brekken (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak: Vedtak om folkeavstemning for eller imot vindkraft på Skardsøya ligger fast. Dette ble vedtatt med 16 mot tre stemmer.

Hun foreslo også at Aure kommune innvilger krav om folkeavstemning til NVE sitt forslag til Nasjonal ramme for vindkraft der Aure kommune er berørt. Det vil si en folkeavstemning for eller imot utbygging i andre deler av Aure kommune. Her var kommunestyret delt, men forslaget falt med 10 mot 9 stemmer.

Bare Skardsøya

Dermed landet kommunestyrepolitikerne på at vedtaket om folkeavstemning for eller imot vindkraft på Skardsøya ligger fast, og at folkeavstemningen om vindkraft gjennomføres med utgangspunkt i valglovens bestemmelser, herunder forhåndsstemming. Valgstyret gis fullmakt til å forestå organiseringen og gjennomføringen ved folkeavstemningen.

Artikkeltags