- Folkeavstemming må gjelde hele kommunen - ikke bare Skardsøya

«Nei til vindkraftverk i Aure/Skardsøya» har sendt nytt innbyggerinitiativ der de krever at folkeavstemmingen for eller mot vindkraftverk skal gjelde hele kommunen, og ikke bare Skardsøya. Bildet er tatt i vindparken på Smøla.

«Nei til vindkraftverk i Aure/Skardsøya» har sendt nytt innbyggerinitiativ der de krever at folkeavstemmingen for eller mot vindkraftverk skal gjelde hele kommunen, og ikke bare Skardsøya. Bildet er tatt i vindparken på Smøla.

Artikkelen er over 1 år gammel

«Nei til vindkraftverk i Aure/Skardsøya» har sendt nytt innbyggerinitiativ der de krever at folkeavstemmingen for eller mot vindkraftverk skal gjelde hele kommunen, og ikke bare Skardsøya.

DEL

Kommunestyret i Aure vedtok enstemmig å innvilge kravet om folkeavstemning om vindkraftverket som selskapet Njordr planlegger å bygge på Skardsøya i kommunen, da det kom krav om folkeavstemning.

I kravet fra «Nei til vindkraftverk i Aure/Skardsøya» ble det lagt fram en elektronisk underskriftsliste på 175 navn. I kommunestyrets vedtak ble det presisert at folkeavstemningen gjelder spesifikt planene på Skardsøya.

Les mer her: Folkeavstemning på valgdagen

Den 16. mai sendte «Nei til vindkraftverk i Aure/Skardsøya» en ny underskriftsliste via minsak.no til kommunestyret, der de krever at folkeavstemningen skal gjelde hele kommunen, og ikke bare Skardsøya.

- Hele kommunen

I sin begrunnelse skriver aksjonsgruppa dette:

«Etter at den første «min sak» ble levert, lanserte NVE nasjonal plan for vindkraft. I dette forslaget er det meste av Aure kommune utpekt som egnet for vindkraft sammen med kun 12 andre områder i landet. Hele Aure trues av vindkraftutbygging, og en folkeavstemning må derfor gjelde hele kommunen. Vi ønsker ikke at noen områder i Aure skal bygges ned med vindkraft, derfor stiller vi et nytt krav gjennom «min sak» at folkeavstemningen utvides til å gjelde hele Aure kommune. Samtidig krever vi at det åpnes for forhåndsstemming likt kommunevalget».

Saken skal opp på møte i formannskapet den 4. juni, og rådmann Håvard Sagli legger fram saken uten innstilling.

Utsettelse

De krever også at høringsfristen til NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft utsettes til etter folkeavstemmingen.

På minsak.no skriver de at: «Aure kommune har store deler av sitt areal i ett av disse områdene og vil derfor være en viktig høringsinstans til OED (Olje- og energideparedementet). Fristen for innsending av høringsuttalelse er 1. oktober. Dette er etter valget og folkeavstemningen som er vedtatt. Vi stiller derfor et krav om at høringsuttalelsen ikke skal sendes før etter folkeavstemningen, på den måte vil kommunen være sikker på at høringsuttalelsen er i tråd med befolkningens ønsker».

Artikkeltags