Viktigst å bevare naturen i Aure

For Tore Arne Ulfsnes (39) er det viktig å bevare naturen i Aure som den er.