Vil skape arbeidsplasser her – føler seg motarbeidet av det offentlige

Tor Garshol støttes av kommunen i sine planer om å bygge en fabrikk på Tustna. Men både Garshol og kommunen møter motstand fra fylkesmann, fylkeskommune og vegvesen.