Kommunen vil kartlegge og gjøre nye vurderinger

Setter lupen over den nedlagte søppelfyllingen på Tustna.