Gå til sidens hovedinnhold

Ilandføringen av gassen snudde en negativ trend i hvitflekkommunen Aure

Snart jubileum på Tjeldbergodden

Artikkelen er over 3 år gammel

Statoil vil feire at det snart er 20 år siden gassen fra Heidrun-feltet ble ført i land til Tjeldbergodden.

Daværende kommunalminister Kjell Opseth sto for den offisielle åpningen av anlegget 5. juni 1997. På grunn av at jubileumsdagen i år faller på 2. pinsedag, har Statoil valgt å legge markeringen til onsdag 7. juni.

Festen for et 50-talls gjester starter med lunsj for de ansatte om formiddagen, deretter lunsj for gjestene, omvisning på anlegget med etterfølgende middag for gjestene. En kvartett fra TrondheimSolistene er invitert til å lage en musikalsk ramme rundt arrangementet. Vi nevner også at Statoil har lagt opp til en Lego-dag i Nordlandet Grendahus 10. juni.

Snudde negativ trend

– Ilandføringen av gassen til Tjeldbergodden snudde en negativ trend til en positiv utvikling i hvitflekkommunen Aure, sier ordfører Ingunn Oldervik Golmen (Sp).

Hun viser at til kommunen før 1997 hadde en betydelig nedgang i folketallet. Selv om det har gått litt i bølger har Aure hatt en klar økning i antall innbyggere med pluss 54 i 2016 som en foreløpig topp.

Golmen er selvsagt gjest på jubileumsfesten sammen med tidligere Aure-ordfører Knut Baardset, som i 2007 fikk Kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats for å føre gassen i land. Blant de inviterte gjestene er også Hitra-ordfører Ole L. Haugen (Ap) og Hemne-ordfører Odd Jarle Svanem (Sp).

Statoils ledelse vil være representert av Lars Rosenløv Jensen, som er direktør for selskapets landanlegg.

Store skatteinntekter

Tjeldbergodden-anlegget gir betydelige skatteinntekter for vertskommunen, rundt 30 millioner kroner i året. Etter samarbeidsavtalen som ble inngått med nabokommunene Hitra og Hemne i 1988, skattepengene fra metanolfabrikken fordelt. Aures årlige skatteinntekter fra Tjeldbergodden er på rundt 24 millioner kroner, av dette er 6 millioner knyttet til det mobile gasskraftverket som ble etablert i 2007.

– Nå ligger det i kortene at kraftverket vil bli demontert. Et bortfall av seks millioner vil utvilsomt merkes, sier Golmen.

– Er Tjeldbergodden blitt slik som forventet?

– Tjeldbergodden har gitt nytt og friskt blod til Aure kommune og regionen rundt og satt oss i stand til å levere gode tjenester til våre innbyggere. Gassilandføringen har også satt fortgang i viktige samferdselsløsninger. Kanskje hadde vi håpet og trodd på enda mer virksomhet i enden av gassrøret, men vi er fornøyd med at LNG-fabrikken er satt i drift igjen og har forhåpninger til hydrogenprosjektet som nå testes ut. Det er fortsatt god plass i røret. Bare en tredjedel er utnyttet, sier ordfører Golmen.

Lønnsomt alternativ

Tjeldbergodden er beviset for at videreforedling av gass er et lønnsomt alternativ til eksport. Metanolfabrikken har bidratt med mange milliarder kroner i Statoil-kassa siden starten i 1997. Egentlig er det bare fantasien som setter begrensninger for hvordan gassparken i Aure kan utvikles videre, men så langt har det skortet på politisk vilje til å få noe til å skje.

Mulighetene for betydelig økt nasjonal verdiskapning er knyttet til produksjon av elektrisk kraft, utvikling av prosessindustri, gass som drivstoff i ferger og andre skip, busser, biler til vanlig husholdning, drivhus og bioteknologi. Selv om Norge tjener seg rikt på å selge gass til Storbritannia, Tyskland og Frankrike, kunne gevinsten vært enda større om mer av gassen blir tatt i bruk innenlands. I det store bildet dreier kampen om ressursene på norsk sokkel seg om arbeidsplassene skal bygges opp i Norge, eller om de skal forsvinne til utlandet.

Kommentarer til denne saken