– Vi har liten tro på at vår kommune klarer å bygge seg opp med å fortsatt tilhøre Møre og Romsdal

Politikere i Aure og Smøla vil sette spørsmålet om region og grensejustering på dagsorden i kommunestyrene.