Få bruker skyssbåten, nå henger ruta i en tynn tråd

Den nye skyssbåten for ferge-avhengige pendlere mellom Tømmervåg og Kristiansund kan henge i en tynn tråd. Årsaken er at kun seks passasjerer har brukt båten de tre første dagene.