Vil møte fylket om Hitra-ferge

Ordfører Ingunn Golmen i Aure vil nå ta initiativ til et møte med fylkeskommunen for å undersøke hvilke muligheter man har til å få på plass en fergeforbindelse mellom Aure og Hitra.