Vil ha Hitra-ferge inn på 2020-budsjettet

Frank Sve vil prioritere penger til nytt fergesamband mellom Aure og Hitra på fylkets investeringsbudsjett for 2020.