Vil skape flere arbeidsplasser: – Har du en god idé, har vi penger

Penger fra Havbruksfondet skal ut til dem som vil skape arbeidsplasser i Aure.