Har startet arbeidet med å bygge Europas største landbaserte oppdrettsanlegg ved Tjeldbergodden

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Salfjord, som er i gang med å bygge Europas største landbaserte anlegg for oppdrett av laks og ørret ved Tjeldbergodden, har besluttet å gå inn med 35 prosent eierandel i Skardsøya Vindpark hvis NVE gir konsesjon til planene.