– Dette er en rasering av tilbudet. Jeg kjenner på et skikkelig sinne

For Aure-ordfører Ingunn Golmen er det helt bak mål å kun legge ned Aure rehabilitering, som nå foreslås av styringsgruppen som arbeider med omorganiseringen av Helse Møre og Romdals rehabiliteringstilbud.