Fire kommuner på Nordmøre har undertegnet brannsamarbeid

DEL

Rådmenn fra Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla signerte mandag en brannsamarbeidsavtale mellom de fire kommunene.

– En merkedag for brannvesenet, heter det i en pressemelding fra Kristiansund brann- og redningsvesen.

Nytt navn

De fire kommunenes brannvesen skal fra nå av hete Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR). Samarbeidet omfatter alle oppgaver i brann- og eksplosjonsvernloven, altså alle beredskapsmessige og forebyggende oppgaver.

­– Forhåpentligvis vil innbyggerne merke at vi blir enda bedre på det forebyggende arbeidet. Slik som det har vært til nå, har mange av stillingene som har drevet med forebyggende arbeid vært deltidsstillinger. Nå får vi heltidsstillinger som er dedikert til dette arbeidet, sier brannsjef Kjell Inge Mathisen i NIBR i pressemeldingen.

Det forebyggende arbeidet omfatter blant annet informasjons- og motivasjonstiltak, brannforebyggende tilsyn samt feiing og tilsyn med fyringsanlegg etter behovsprinsippet.

Ikke alle ville være med

Den opprinnelige ideen var et felles brannvern på Nordmøre med Kristiansund som vertskommune. Tre av sju kommuner har forlatt ideen. Tingvoll, Gjemnes og Sunndal sagt at de heller foretrekker et samarbeid i retning Romsdal. Dette basert på et interkommunalt selskap (IKS).

Rådmenn Håvard Sagli i Aure, Berit Hannasvik i Averøy, Arne Ingebrigtsen i Kristiansund, Birgit Iversen Eckhoff i Smøla og brannsjef Kjell Inge Mathisen etter signering.

Rådmenn Håvard Sagli i Aure, Berit Hannasvik i Averøy, Arne Ingebrigtsen i Kristiansund, Birgit Iversen Eckhoff i Smøla og brannsjef Kjell Inge Mathisen etter signering. Foto:

Robust organisasjon

Kristiansund og Averøy har siden 2014 hatt et felles brann- og redningsvesen. Når man nå går fra to til fire kommuner, er det med det formål om å sikre en robust beredskapsorganisasjon i deltakerkommunene, heter det videre i pressemeldingen.

– Kommunene skal betale det samme som de gjorde da de sto alene, men nå blir de en del av et større selskap. Vi kan benytte ressursene på en bedre måte, og kostnadene går ikke opp i kommunene, sier Mathisen.

Totalt vil brannvesenet ha i underkant av hundre ansatte, både i heltids- og deltidsstillinger. NIBR plasseres organisasjonsmessig i enheten brann og redning i Kristiansund kommune.

– Motivert og flink gjeng

– Mannskaper som rykker ut på blålysoppdrag, som brann, bilulykker, helseoppdrag og så videre, vil bestå i alle kommunene. Nå blir de tilknyttet en vaktordning i Kristiansund, slik at de hele tiden har en backup. Det gjør brannvesenet i stand til å håndtere større og mer langvarige hendelser som kanskje strekker seg over flere døgn, sier Mathisen.

Brannsjefen er sikker på at et fokus på utdanning, utstyr og kompetanse generelt for konstablene som rykker ut ved brann vil være positivt.

– Vi har allerede hatt øvelser både med Averøy, Smøla og Aure. Det er en motivert og flink gjeng som er i disse kommunene.

Artikkeltags