Aure Rehabilitering AS stiftet

Aure rehabiliteringssenter er en av hjørnesteinsvirksomhetene i Aure.

Aure rehabiliteringssenter er en av hjørnesteinsvirksomhetene i Aure.

Har 43 aksjonærer, hvorav 27 er ansatte ved senteret.

DEL

– Eierne representerer et bredt fundament for å sikre videreføring av gode tjenester samt videreutvikle Aure Rehabiliteringssenter til å bli et regionalt fyrtårn for spesialisert rehabilitering, skriver selskapet i en pressemelding etter stiftelsesmøtet lørdag.

Les også: Slik vil de redde Aure rehabiliteringssenter 

– Det er nå meget viktig at Aure Rehabilitering AS klarer å komme til enighet med Helse Møre og Romsdal for å etablere avtaler som sikrer en økonomisk forsvarlig videreføring av driften ved Aure Rehabiliteringssenter fram til neste anbudsrunde for spesialisert rehabilitering i regi av Helse Midt-Norge

– Dette vil sikre at Nordmøre & Romsdal kan tilby innbyggere spesialisert rehabiliteringstjenester lokalt og gir helseforetakene en bedre kapasitet og diversitet i sine tjenester. Ansatte ved Aure Rehabiliteringssenter viser med dette engasjement og ansvar for alle arbeidsplasser som er svært viktige kompetansearbeidsplasser i et område som er sårbart for å kunne beholde befolkningsgrunnlaget, skriver selskapet videre.

Overskudd til utvikling

Aure Rehabilitering AS har vedtektsfestet at et eventuelt overskudd fra driften skal brukes til å utvikle selskapet som vil inkludere reduksjon av etterslep på vedlikehold, fornying av pasientrom og fellesarealer, kompetanseutvikling hos medarbeidere med mål om å levere forbedrede tjenester til innbyggerne.

Lokalt næringsliv har også engasjert seg i etableringen av Aure Rehabilitering AS for å kunne bidra til å berge en av de viktigste arbeidsplassene i kommunen.

– Det blir spennende dager fram til neste styremøte i Helse Møre og Romsdal hvor skjebnen til Aure Rehabiliteringssenter vil kunne avgjøres. Vi vil sammen med tillitsvalgte, administrasjonen i helseforetaket og Aure kommune jobbe hardt for å finne gode løsninger for alle parter for å sikre fortsatt tilbud av rehabiliteringstjenester for befolkningen, skriver selskapet i pressemeldingen.

Artikkeltags