Medlemmer av brukerutvalget avslører skinnprosess om Aure

Av

To medlemmer av brukerutvalget i Helse Møre og Romsdal beskriver overfor styret styringen av rehabiliteringsprosjektet i helseforetaket som en skinnprosess.