Aure kommune lanserer nye nettsider

Artikkelen er over 12 år gammel

Natt til tirsdag 14.11 kl. 00.00 åpnes de nye nettsidene til Aure kommune. De blir bygd på samme mal som Orkideportalen og flere andre nordmørskommuner bruker.

DEL

De nye sidene blir å finne på adressen www.aure.kommune.no

Aure kommune lanserer sine nye nettsider som den femte i rekken av samtlige 14 samarbeidskommuner. Løsningen er utviklet av Acos for samtlige 12 kommuner på Nordmøre og i tillegg Fræna og Nesset i Romsdal.

– Et stort arbeid ligger bak oppbyggingen av Aures nye nettsider, som også har vært gjennomført på svært kort tid, sier Laila Kalvik, prosjektleder for Informasjonsprosjektet, i en pressemelding.

Jobben med selve sidene ble påbegynt i juni og sluttføres nå etter 6 mnd. Parallelt med de nye internettsidene har også grovstrukturen for et fremtidig internt intranett blitt bygget. Intranettet antas å kunne bli ferdig i løpet av første halvår 2007.

Arbeidet har vært organisert som en del av et informasjonsprosjekt som ble etablert 1. april i år og som skal avsluttes ved nyttår. En egen webgruppe bestående av 5 personer fra Aure kommune har deltatt i selve oppbyggingen. Disse har vært: Laila Kalvik (prosjektleder), Eva Berg, Ivar Andreassen, Anne Moltubakk og Tor Pettersen.

– I arbeidet med de nye nettsiden har det vært lagt stor vekt på åpenhet i forhold til den kommunale forvaltning og tilgjengelighet for brukerne. Her kan nevnes at alle offentlige saker i de politiske utvalg blir lagt ut i tillegg til postlister. Både den politiske og den administrative organisasjonen presenteres bredt med både navn, bilder og beskrevne ansvarsområder. Vi ønsker at våre servicekontor skal være det naturlige sted å søke generell informasjon og hjelp for brukerne, men har valgt også å legge ut direkte kontaktinfo til øvrige ansatte i administrasjonen, sier Laila Kalvik.

Artikkeltags