– Asfaltverket har tatt seg til rette

Asfalt: Kolo Veidekke har anlagt asfaltverk på Husøya. Men ikke i henhold til forurensningsforskriften.

Asfalt: Kolo Veidekke har anlagt asfaltverk på Husøya. Men ikke i henhold til forurensningsforskriften.

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Lederen i Bolga Velforenings miljøgruppe mener at Kolo Veidekke tok seg til rette da de la asfaltverket for nært Fugløya.

DEL

Da Fylkesmannen ga tillatelse til oppstart av asfaltverk på Husøya i 2000, var det for et mobilt asfaltverk til Selmer Asfalt. Konsesjonen var begrenset til to år.

Dagens asfaltverk er et stasjonært asfaltverk. Leder Johan Schmedling i Bolga Velforenings miljøgruppe sitter på oppstartsmeldinga til Kolo Veidekke, hvor Fylkesmannen sier at de ikke har merknader til at det blir etablert asfaltverk på Husøya, men forutsetter at asfaltverket bygges og drives i henhold til kravene i «Forskrift om forurensninger fra asfaltverk».

Som TK skrev tirsdag krever denne forskriften at asfaltverk ikke ligger nærmere naturområder enn 300 meter.

– Jeg vil derfor frikjenne Fylkesmannen i denne saken. Etter min mening er det Kolo Veidekke som har tatt seg til rette ved å ikke følge forurensningsforskriften. I tillegg har Frei kommune har vært fraværende i saksbehandlingen, sier Johan Schmedling.

Ny støymåling

Ifølge Schmedling har Kolo Veidekke tatt seg til rette også på andre områder:

– Statens forurensningstilsyn påla Kolo Veidekke å foreta nye støyberegninger i forhold til huset mitt. Dette er aldri blitt gjort, selv om jeg har purret asfaltverket flere ganger, sier Schmedling.

– For oss som bor i Bolga, er forholdene blitt mye verre etter at asfaltverket kom, enn da det kun var pukkverk på Husøya. Pukkverket hadde pålegg om vanning av sandhaugene, nå er det regulære sandstormer her nede.

Schmedling påpeker også at asfaltverket fikk etableringstillatelse etter at Fugløya ble foreslått vernet.

Stygg lukt

På informasjonsmøtet før asfaltverket kom på plass, fikk befolkningen vite at det verken kom til å bli problemer med lukt eller støv, kun støy fra transport ut og inn til Husøya:

– Men det lukter såpass av asfaltverket at det jevnlig kommer sms-er i Tidens Krav med spørsmål om hva som lukter kokt olje, påpeker Schmedling, som nå vil benytte anledningen til å klage plasseringen av asfaltverket til Fylkesmannen.

Artikkeltags