Ålesund alene har 4.169 statlige arbeidsplasser. Hele Nordmøre har 1.584 ...

Og nær halvparten av de statlige arbeidsplassene på Nordmøre er knyttet til det vedtatt avviklede Kristiansund sjukehus og nedleggingstruede Aure rehabiliteringssenter.